Akcja krwiodawstwa w ARP

Akcja krwiodawstwa w ARP! Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 18 września 2023 roku zorganizowała honorową zbiórkę krwi, która odbyła się w głównej siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Akcję...

Skład Zarządu i Rady

ZARZĄD Alice Neffe Prezes Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu RADA FUNDACJI Paulina Karaś Agnieszka Wasilewska Małgorzata...

Dziękujemy za Nagrodę Bursztynowego Serca!

Fundacja ARP została wyróżniona Nagrodą Bursztynowe Serce! W ramach VIII Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego – OSG 2022, któe się odbyło w Lublinie 10-11 października 2022 roku, Fundacja ARP została wyróżniona Nagrodą Bursztynowego Serca. Kapituła...

Program „Uśmiech”

Program Uśmiech – mały grant dla domów dziecka i okien życia. Pomagamy osobom najbardziej potrzebującym w ich podstawowych potrzebach. Chcemy zadbać o równy i godny start dla dzieci, które nie miały możliwości znaleźć się w pełnych i kochających rodzinach. Zależy nam,...

„Ku Waszej pamięci, Żołnierze Wyklęci”

Winniśmy naszą pamięć tym, którzy ofiarnie walczyli o wolną Polskę. Dlatego rozpoczynamy akcję, w ramach której chcemy ocalić ich wspomnienia, kultywować historię, zadbać o groby tych, którzy już odeszli, a żyjących członków podziemia niepodległościowego wesprzeć...

Upamiętniamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

“Ministerstwo Bohaterów” powstało, aby wspierać działania służące rozpowszechnianiu wiedzy o II wojnie światowej i bohaterach walki z totalitaryzmami. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Paweł Szopa – właściciel marki RED IS BAD, a fundatorem – Fundacja...

Powołanie Fundacji

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 2019 roku. Celem jej jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, uwrażliwianie na ich los, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego. Powołanie...