FORMULARZ WNIOSKU O WSPARCIE

Podanie informacji nieprawdziwych, niekompletnych lub niespójnych może skutkować odrzuceniem wniosku bez wzywania do jego uzupełnienia.

Beneficjent nie będzie mógł wykorzystać środków wsparcia na płatności dla kontrahentów powiązanych osobowo z Beneficjentem.

Wniosek o wsparcie powinien zostać złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem realizacji projektu. Prosimy zapoznać się z harmonogramem naboru i uwzględnić jego wpływ na planowany przez państwa projekt.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z “Regulaminem udzielania wsparcia”, “Poradnikiem wypełniania wniosków” oraz “Informacjami dot. sprawozdawczości – umowy wsparcia” dostępne w zakładce “Dokumenty”.

Fundacja może skontaktować się tylko z wybranymi wnioskodawcami. Brak odpowiedzi Fundacji w terminie 30 dni oznacza nieprzyjęcie wniosku i nieudzielenie wsparcia.
Fundacja nie jest zobowiązana do uzasadnienia odmowy przyznania wsparcia.

Działania podjęte przed lub po terminach realizacji projektu mogą zostać uznane za niekwalifikujące się do wsparcia przez Fundację.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację projektu (imię i nazwisko, stanowisko, adres email, nr. telefonu)

*
*
*
*
*
*
*
*
(Można wgrywać pliki w formacie excel, pdf, jpg)
*
(Można wgrywać pliki w formacie excel, pdf, jpg)
*
(Można wgrywać pliki w formacie excel, pdf, jpg)
*
(Można wgrywać pliki w formacie excel, pdf, jpg)
*