Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, realizuje w imieniu Fundatora krótkoterminowe i długofalowe programy w ramach trzech głównych obszarów:

icon

Nauka i edukacja

icon

Kultura i tradycja

icon

Sport i zdrowie

Trwające programy:

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu wypełnia swoje cele statutowe głównie udzielając wsparcia finansowego na realizację projektów pożytku publicznego prowadzonych przez podmioty trzecie.

Nabór wniosków: marzec 2024 

Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie finansowe lub rzeczowe w otwartym naborze. 

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminami przyznawania wsparcia, poradnikiem składania wniosków oraz informacją dot. sprawozdawczości (umowy wsparcia) dostępne w zakładce “Dokumenty”. 

Prosimy o uwzględnienie harmonogramu naboru w przygotowywaniu wniosków. 

Harmonogram naboru:

11.03.2024-30.03.2024: nabór wniosków

02.04.2024-22.04.2024: rozpatrywanie wniosków

22.04.2024-26.04.2024: powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków

29.04.2024-17.05.2024: podpisywanie umów

Utrudnienia techniczne - zakłócenia w dostarczaniu maili

Fundacja zmaga się z problemami technicznymi zakłócającymi dostarczanie maili od 17 kwietnia. Rozwiązujemy problem, ale pełny dostęp do systemu nastąpi 6 maja. Utrudnienia spowodują opóźnienia w rozstrzygnięciu naboru. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Złóż wniosek

Złóż wniosek

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

Kontakt