Pomoc Marywilska

Specjalne wsparcie dla przedsiębiorców poszkodowanych w pożarze CH Marywilska

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, w związku z wydarzeniami jakie miały miejsce 13 maja br. w Warszawie, uruchamia specjalny program pomocowy dla kupców poszkodowanych w wyniku pożaru Kompleksu Handlowego Marywilska 44.

Poszkodowani mogą ubiegać się o jednorazowe, bezzwrotne wsparcie finansowe z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie jest udzielane na wniosek i polega na przyznaniu jednorazowej, bezzwrotnej pomocy w wysokości 2.000 zł dla jednego Beneficjenta.

Aby uzyskać pomoc należy wypełnić formularz, załączając kopię umowy najmu w Kompleksie Handlowym Marywilska 44 bądź inny dokument, świadczący o tym, że Beneficjent jest osobą poszkodowaną w pożarze Kompleksu Handlowego Marywilska 44.

Akcja pomocowa trwa do 30 czerwca 2024 r. włącznie.

Wnioski będą rozpoznawane niezwłocznie, zgodnie z kolejnością wpływu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Biurem Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu pomoc.marywilska@fundacja.arp.pl