Sprawozdawczość
Informacje dotyczące sprawozdawczości - umowy wsparcia
Pobierz plik
Informacje dotyczące sprawozdawczości - umowy darowizny
Pobierz plik
Informacje dotyczące sprawozdawczości - wsparcie rzeczowe
Pobierz plik
Formularz sprawozdania beneficjenta (wzór)
Pobierz plik
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku (wzór)
Pobierz plik