Dziękujemy za Nagrodę Bursztynowego Serca!

12.10.2022
MINI-AS7I8161x

Fundacja ARP została wyróżniona Nagrodą Bursztynowe Serce!

W ramach VIII Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego – OSG 2022, któe się odbyło w Lublinie 10-11 października 2022 roku, Fundacja ARP została wyróżniona Nagrodą Bursztynowego Serca.

Kapituła nagrody podkreśliła konsekwentne i skuteczne realizowanie projektów na rzecz niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, podejmowania działań na rzecz dobra publicznego, a także aktywizowania i wspomagania rozwoju społeczności lokalnych w kraju.

W imieniu Fundacji, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie Beata Janczak odebrała nagrodę i odczytała list od Prezesa Fundacji:

Szanowni Państwo,

w imieniu całej Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie. Dziękuję Kapitule Konkursu za dostrzeżenie oraz docenienie naszej codziennej pracy.

Korzystając z okazji, chciałabym również podziękować Fundatorowi, który umożliwia nam najefektywniej realizować naszą misję i zadania. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ma za cel rozwijanie polskiego przemysłu – rozwijanie w zrównoważony sposób, przyczyniając się do budowania lokalnych społeczności. Fundacja stara się realizować ten cel wspierając lokalne inicjatywy promujące naukę i edukację, kulturę i tradycję oraz sport i zdrowie.

Z tego też względu, szczególne podziękowania należą się wszystkim lokalnym stowarzyszeniom, klubom sportowym oraz osobom, którym na sercu leży rozwój społeczności lokalnych. Fundacja wspiera ponad 200 projektów społecznych rocznie, dzięki czemu pomoc Fundacji trafia do tysięcy odbiorców. Cieszymy się, że możemy być partnerem dla tylu interesujących i znaczących inicjatyw.

Bliskie naszemu Bursztynowemu Sercu są zwłaszcza opiekunowie dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej. Oprócz codziennej opieki nad dziećmi, które zostały pozbawione domowego ciepła lub borykają się z chorobą, ci opiekunowie znajdują czas na projekty, dzięki którym pojawia się uśmiech na twarzy dziecka. Cieszymy się, że Fundacja może się temu przyczynić w ramach naszego programu  “Uśmiech”, dedykowanemu dzieciom z domów dziecka. Ze środków Fundacji sfinansowane zostały m.in. różnego rodzaju zajęcia sportowe, wycieczki, kolonie letnie, zakupy sprzętu, mebli i przyborów szkolnych dla dzieci, budowa placu zabaw.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za wyróżnienie oraz gratuluje pozostałym laureatom.

Łączę wyrazy szacunku,

Alice Neffe