ZARZĄD

Jakub Lechowicz

Jakub Lechowicz

Prezes Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu