ZARZĄD

Jakub Lechowicz

Jakub Lechowicz

p.o. Prezesa Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu