ZARZĄD FUNDACJI

Alice Neffe

Alice Neffe

Prezes Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu