ZARZĄD

Alice Neffe

Prezes Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu