ZARZĄD

Alice Neffe

Prezes Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu

RADA FUNDACJI

Edyta Żyła-Kania

Edyta Żyła-Kania

Agnieszka Wasilewska

Agnieszka Wasilewska

Miłosz Marczuk

Miłosz Marczuk