ZARZĄD

Jakub Lechowicz

Jakub Lechowicz

p.o. Prezesa Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu

RADA FUNDACJI

Edyta Żyła

Edyta Żyła

Miłosz Marczuk

Miłosz Marczuk

Jakub Lechowicz

Jakub Lechowicz