Sprawozdanie z działalności Fundacji ARP za rok 2023

Sprawozdanie z działalności Fundacji ARP za rok 2022

Sprawozdanie z działalności Fundacji ARP za rok 2021

Sprawozdanie z działalności Fundacji ARP za rok 2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji ARP za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Fundacji ARP za rok 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji ARP za rok 2019