Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa 

Występując o dotację należy wypełnić Wniosek o wsparcie  w formie elektronicznej.
Wnioski kierowane do Fundacji w formie papierowej nie są rozpatrywane.
Brak odpowiedzi Fundacji w terminie 30 dni oznacza nieprzyjęcie wniosku i nieudzielenie wsparcia.
Fundacja nie jest zobowiązana do uzasadnienia odmowy przyznania wsparcia.

Numer telefonu do Fundacji ARP dla osób nieposiadających adresu e-mail:

+48604644273

Klauzula Rodo

Polityka Prywatności

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.