Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

 

 

Występując o dotację należy wypełnić Wniosek o wsparcie  w formie elektronicznej.
Wnioski kierowane do Fundacji w formie papierowej nie są rozpatrywane.
Brak odpowiedzi Fundacji w terminie 30 dni oznacza nieprzyjęcie wniosku i nieudzielenie wsparcia.
Fundacja nie jest zobowiązana do uzasadnienia odmowy przyznania wsparcia.

 

Klauzula Rodo

Polityka Prywatności

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.