Program „Uśmiech”

Program Uśmiech – mały grant dla domów dziecka i okien życia. Pomagamy osobom najbardziej potrzebującym w ich podstawowych potrzebach. Chcemy zadbać o równy i godny start dla dzieci, które nie miały możliwości znaleźć się w pełnych i kochających rodzinach. Zależy nam,...

„Ku Waszej pamięci, Żołnierze Wyklęci”

Winniśmy naszą pamięć tym, którzy ofiarnie walczyli o wolną Polskę. Dlatego rozpoczynamy akcję, w ramach której chcemy ocalić ich wspomnienia, kultywować historię, zadbać o groby tych, którzy już odeszli, a żyjących członków podziemia niepodległościowego wesprzeć...

Upamiętniamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

“Ministerstwo Bohaterów” powstało, aby wspierać działania służące rozpowszechnianiu wiedzy o II wojnie światowej i bohaterach walki z totalitaryzmami. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Paweł Szopa – właściciel marki RED IS BAD, a fundatorem – Fundacja...

Skład Zarządu i Rady

Jakub Lechowicz Prezes Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu RADA FUNDACJI Edyta Żyła Agnieszka Wasilewska Miłosz...

Powołanie Fundacji

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 2019 roku. Celem jej jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, uwrażliwianie na ich los, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego. Powołanie...