Akcja krwiodawstwa w ARP

Akcja krwiodawstwa w ARP! Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 18 września 2023 roku zorganizowała honorową zbiórkę krwi, która odbyła się w głównej siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Akcję...

Skład Zarządu i Rady

ZARZĄD FUNDACJI Alice Neffe Prezes Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu RADA FUNDACJI Paulina Karaś Agnieszka Wasilewska Małgorzata...

Program „Uśmiech”

Program Uśmiech – mały grant dla domów dziecka i okien życia. Pomagamy osobom najbardziej potrzebującym w ich podstawowych potrzebach. Chcemy zadbać o równy i godny start dla dzieci, które nie miały możliwości znaleźć się w pełnych i kochających rodzinach. Zależy nam,...

Powołanie Fundacji

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 2019 roku. Celem jej jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, uwrażliwianie na ich los, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego. Powołanie...