ZARZĄD

Alice Neffe

Alice Neffe

Prezes Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu

RADA FUNDACJI

Paulina Karaś

Agnieszka Wasilewska

Małgorzata Chełmińska