• Program Uśmiech – mały grant dla domów dziecka i okien życia.

Pomagamy osobom najbardziej potrzebującym w ich podstawowych potrzebach. Chcemy zadbać o równy i godny start dla dzieci, które nie miały możliwości znaleźć się w pełnych i kochających rodzinach. Zależy nam, by dzieci znalezione w oknach życia miały możliwość otrzymania odpowiedniej opieki, a dzieci z domów dziecka zyskały szansę na dobry start w przyszłość.

Kliknij tutaj aby złożyć wniosek.