Alice Neffe

Prezes Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu

RADA FUNDACJI

Edyta Żyła

Edyta Żyła

 Agnieszka Wasilewska

Agnieszka Wasilewska

Miłosz Marczuk

Miłosz Marczuk