Skład Zarządu i Rady

Jakub Lechowicz p.o. Prezesa Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu RADA FUNDACJI Edyta Żyła Miłosz Marczuk Jakub...